Skip to main content

Szalai Erzsébet: Hatalom és értelmiség a globális térben

A hatalmi viszonyok vizsgálata, kutatása a mai társadalomtudományokban döntően a politikai szférára, a politikai elit szerepére korlátozódik – a gazdasági hatalom, a tőke, a tőkeviszonyok és jelentőségük elemzése többnyire elmarad vagy háttérbe szorul. Ezzel az intellektuális állapottal szembeszegülve formálódik ki Szalai Erzsébet új kötetének tematikája: a kötet olyan írásokat tartalmaz, melyek a hatalom – kiemelten a gazdasági hatalom –, a történetileg változó hatalmi szerkezetek, a folyamatos átalakulást mutató társadalmi viszonyok és jelenségek, valamint az értelmiség, a történelmileg szintén változó értelmiségi szerepek bonyolult kölcsönkapcsolatát járják körül – globális szinten és Magyarországon és egészen napjainkig. Az elemzések kiemelt kérdése, hogy a globális szerkezeti változások hogyan befolyásolják a helyi politikai és gazdasági hatalom egymáshoz való viszonyát, és a változó hatalmi szerkezetek közvetítésével hogyan befolyásolják a társadalom életviszonyait.

Szalai Erzsébet 1948-ban született Budapesten. 1970-ben közgazdász diplomát szerzett, majd az MTA doktora címet már szociológusként nyerte el. 2004-ben egyetemi tanárrá nevezték ki. Fő kitüntetései: Bibó István-díj (2000), Polányi Károly-díj (2002), Hazám Díj (2016). Legfontosabb művei: Gazdasági mechanizmus, reformtörekvések és nagyvállalati érdekek (1989); Post-Socialism and Globalization (1999); Gazdasági elit és társadalom a magyarországi újkapitalizmusban (2001); Socialism. An Analysis of its Past and Future (2005); Az újkapitalizmus – és ami utána jöhet... (2006); Koordinátákon kívül. Fiatal felnőttek a mai Magyarországon (2011); Autonómia vagy újkiszolgáltatottság (2014)