Bazsányi Sándor

Bazsányi Sándor

Az ELTE BTK magyar-esztétika szakán végzett, ugyanitt szerezte doktori fokozatát is. A PPKE BTK Művészettudományi Intézetének Esztétika Tanszékén oktat. Leginkább a huszadik századi és kortárs magyar irodalommal, valamint az irodalom, a képzőművészet és az építészet kapcsolósásaival foglalkozik. Kritikái, esszéi többek között a 2000-ben, az Alföldben, a Beszélőben, az Élet és Irodalomban, a Holmiban, a Jelenkorban, a Kalligramban, a Kritikában és a Műútban jelentek meg. Hét önálló kötettel rendelkezik, a legutóbbi három: „Fehéret, feketét, tarkát…”. Változatok az iróniára (2009); „… testének temploma…”. Erotika, irónia és narráció Nádas Péter prózájában (2010); Wesselényi-Garay Andor építésszel közösen:Kettős vakolás. Terek – szövegterek (2013); „Ez tréfa? Kosztolányi Dezső Esti Kornéljáról (2015)

sidebar-dij